ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΔΒΜ

Kαλώς ήρθατε στο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Αριστοτέλειο ΚΔΒΜ.

Στην παρούσα ιστοσελίδα μπορείτε να ενημερώνεστε για τις Επιταγές Κατάρτισης (Voucher). Εδώ θα αναρτώνται Προσκλήσεις/Προκηρύξεις οι οποίες θα υλοποιούνται με το Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher). 

Το Training Voucher αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από το πιστοποιημένο μας Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. Η χρήση αυτού του μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι την υπηρεσία με την βοήθεια μας.

Στόχος μας είναι η δημιουργία καινοτόμων πιστοποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης με γνώμονα την επικαιροποιημένη νομοθεσία σε εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο, ώστε όλοι ανεξαιρέτως, άνεργοι και εργαζόμενοι να αποκτήσουν μέσα από εξειδικευμένη συνεχιζόμενη κατάρτιση τις ικανότητες και τα απαραίτητα πιστοποιητικά για προσωπική και επαγγελματική άνοδο.

Δημιουργήσαμε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την ποιότητα στην κατάρτιση και τη συμβουλευτική, με εκπαιδευτικά αντικείμενα προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων, την αποτελεσματική διοικητική και συμβουλευτική υποστήριξη και τη διαρκή υποστήριξη του πελάτη.

Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελείται από έμπειρους, άρτια καταρτισμένους και εξειδικευμένους εργαζόμενους, μεγάλο μέρος των οποίων κατέχει διπλώματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης συνεργαζόμαστε με ένα μεγάλο αριθμό εξωτερικών συνεργατών και συμβούλων, οι οποίοι εργάζονται είτε σε Πανεπιστήμια είτε σε γνωστά ερευνητικά κέντρα.

Έχουμε σχεδιάσει την υλοποίηση των προγραμμάτων μας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η επίτευξη των σκοπών και των επιμέρους στόχων. Η συνολική οργάνωση περιλαμβάνει αναλυτικές και χρονικά προσδιορισμένες διαδικασίες σχεδιασμού, προετοιμασίας, υλοποίησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και οργανόγραμμα στελέχωσης και αρμοδιοτήτων.

Τελευταία Νέα

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (VOUCHER) ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παράταση προγραμμάτων  κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων για ανέργους της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Αφορούν κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (VOUCHER) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Β΄ΚΥΚΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παράταση θέσεων στο επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση στις «Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες», για εργαζόμενους στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ