ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Γενικές Πληροφορίες:

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης για 50.000 καταρτιζόμενους, 25.000 ανέργων και 25.000 εργαζόμενών αναμένεται να ανακοινωθεί από την Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) με επίδομα κατάρτισης έως 1.000 ευρώ. Ειδικότερα οι 50.000 θέσεις κατάρτισης αφορούν τις Πράσινες Δεξιότητες σε μια προσπάθεια του Υπουργείο Εργασίας και της ΔΥΠΑ να συνδέσουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με τις δεξιότητες των εργαζομένων.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανόμενων των ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι με βάσει τις ώρες  κατάρτισης που θα κυμανθούν από 80 έως  200 ώρες, ο ωφελούμενος θα λάβει από 400€ έως και 1.000€.

Τί είναι οι πράσινες δεξιότητες;

Οι «πράσινες» δεξιότητες, είναι οι δεξιότητες εκείνες που βοηθούν στην πρόληψη, στην παρακολούθηση ή στην καταπολέμηση της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Επίσης, «πράσινες» θεωρούνται οι δεξιότητες που βοηθάνε στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης και της διατήρησης των φυσικών πόρων, τους οποίους χρησιμοποιούν οι εταιρείες για την παραγωγή αγαθών και την παροχή υπηρεσιών. Οι τομείς στις οποίες παρατηρείται η ζήτηση αυτή είναι στη διαχείριση του οικοσυστήματος, στη περιβαλλοντική πολιτική και στις βιώσιμες προμήθειες.

Κατάρτιση:

H υλοποίηση των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) γίνεται με την μέθοδο μεικτής μάθησης, δηλαδή με δια ζώσης και εξ αποστάσεων τηλεκατάρτιση (σύγχρονης και ασύγχρονης) εκπαίδευσης.

Αντικείμενα Κατάρτισης στις Πράσινες Δεξιότητες:

-Στρατηγικός σχεδιασμός και διαχείριση πόρων προς την αειφόρο ανάπτυξη

-Σχέδια δράσης, επιχειρηματικά σχέδια και διοίκηση επιχειρησιακών μονάδων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

-Περιβαλλοντική Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση.

-Αναβάθμιση Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Υιοθέτηση Ψηφιακών Τεχνολογιών στον Αγροτικό Τομέα.

-Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων για τον Μετασχηματισμό του Κτηριακού Τομέα σε Μηδενικού Ενεργειακού Αποτυπώματος.

-Γεωπληροφορική και ψηφιακές γεωχωρικές τεχνολογίες στην άσκηση της γεωργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

-Αμπελουργία: εγκατάσταση και διαχείριση αμπελώνα.

-Έξυπνες και αειφόρες μετακινήσεις.

 

Κάντε την αίτηση σας ΕΔΩ

Το «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΔΒΜ» συμμετάσχει στη δράση

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια!