ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε εδώ τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Το “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ” ΚΔΒΜ διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας για εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρηση τους.

Κατηγορίες Προγραμμάτων επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας:

    • «Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας Γ’ Κατηγορίας» , διάρκειας 10 ωρών για ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ επιχειρήσεων Γ’ Κατηγορίας επικινδυνότητας (όπως λιανικό εμπόριο, υπηρεσίες εστίασης κ.α.)

    • «Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας Β’ Κατηγορίας» , διάρκειας 35 ωρών για ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ επιχειρήσεων Β΄ Κατηγορίας επικινδυνότητας (όσες έχουν παραγωγή, εργαστήριο κ.α)
 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση επιμόρφωσης που σας καθιστά Τεχνικούς Ασφαλείας, η οποία είναι απαραίτητη για
την πρόσληψη Προσωπικού ή οποιαδήποτε μεταβολή του.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.