Πρόγραμμα στήριξης επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών πληττόμενων από τον covid-19.

Το υπουργείο εργασίας προκήρυξε πρόγραμμα στήριξης επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών πληττόμενων από τον covid-19.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι:

 • δικηγόροι ανεξάρτητοι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή καθώς και ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές
 • μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
 • οικονομολόγοι / λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
 • εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
 • ιατροί όλων των ειδικοτήτων
 • ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιστημόνων που εντάσσονται στους έξι παραπάνω επιστημονικούς κλάδους για να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου οικονομικού περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Τα αντικείμενα τηλεκατάρτισης είναι:

 • Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
 • Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
 • Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
 • Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
 • Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων  (SMART BUILDINGS)
 • Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
 • Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
 • Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας Υγείας
 • Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media  Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

Μπορεί να επιλεγεί μόνο ένα αντικείμενο κατάρτισης

Ο κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει 100 ώρες (των 40 λεπτών τουλάχιστον) τηλεκατάρτισης σε μέρες και ώρες που επιθυμεί και θα αμειφθεί με το ποσό των 600 €.

 • Την 1η δόση των 400 € θα την πάρει με την ενεργοποίηση της επιταγής (μέχρι 20-04-2020)
 • Την 2η δόση των 200 € θα την πάρει  με την ολοκλήρωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης

Αν το επιθυμεί μπορεί να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης αποκλειστικά διαδικτυακά με on-line σύστημα επιτήρησης, διαφορετικά του χορηγείται Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος ξεκινά την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει τη Πέμπτη 20 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης είναι μέχρι τις 31-05-2020 ενώ η αποπληρωμή της μέχρι τις 30-07-2020.

Το Αριστοτέλειο ΚεΔιΒιΜ 2 εφόσον το επιθυμείτε θα είναι ο πάροχος κατάρτισης  σας.

Αποστείλτε μας τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά και εμείς θα κάνουμε τα υπόλοιπα για εσάς:

(α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου σε μορφή PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού)

(β) Τον αριθμό IBAN του λογαριασμού σας (Scan ή φωτογραφία κινητού της πρώτης σελίδας από το λογαριασμό Τραπέζης σας ή Print Screen από το e-banking)

(γ) Τον ΚΑΔ σας από το taxisnet (διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης) σε μορφή PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού ή Print Screen).

(δ) Αίτηση συμμετοχής (που την επισυνάπτουμε στην αρχή της σελίδας)

(ε) Εξουσιοδότηση προς το ΚεΔιΒιΜ μας (που την επισυνάπτουμε στην αρχή της σελίδας)


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
– Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) (Γενικές διατάξεις, Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομικό πλαίσιο/Αρχές επεξεργασίας δεδομένων/Υπεύθυνοι επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία/Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς/Ανεξάρτητες αρχές επίβλεψης/Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας /Ηγεσία συμμόρφωση και πρότυπα
– Βασικές Έννοιες Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
– Παρουσίαση και ανάλυση Βασικών Θεμάτων Δικτύων
– Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής, παραδείγματα και εφαρμογές
– Αυθεντικοποίηση& Κρυπτογράφηση συστημάτων πληροφορικής
– Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων
– Διαδικτυακή συνεργασία.
 
2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
– Ψηφιακή Υπογραφή, έκδοση, διαδικασίες και ασφάλεια
– Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Βασικοί Ορισμοί Του Ν. 4412/2016
– Σημαντικές Πλευρές Και Καινοτομίες Του Ν. 4412/2016
– Ανάθεση Δημοσίων Έργων, Εκτέλεση Δημοσίων Έργων
– Έννομη Προστασία Κατά Τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
– Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Προετοιμασία για τη Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
– Τρόπος Και Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
– Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου, Χρονοδιάγραμμα, Διαχείριση Κόστους
– Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, Σχέδιο Υγείας Και Ασφάλειας, Μητρώο Έργου.
 
3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
– Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ίντερνετ
– Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο
– Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-shop)
– Ηέννοιατου Search Engine Optimization
– Ηλεκτρονικέςσυναλλαγές
– Βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών
– Το νομοθετικό πλαίσιο στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 
4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά τςη πλέον πρόσφατης περιόδου
– Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων
– Επεξεργασία κειμένου
– Υπολογιστικά Φύλλα
– Διαδίκτυο – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
– Παρουσιάσεις
– Βάσεις Δεδομένων

5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
– Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε.
– Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής – ψηφιακά πιστοποιητικά – ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο
– Τεχνικές για την ορθή διαχείριση χρόνου
– Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές
– Η έννοια της τηλεργασίας
– Παρουσίαση Λειτουργιών Συστημάτων Τηλεργασίας & Τηλεδιάσκεψης
 
6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
– Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής
– Νομοθεσία και πρότυπα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
– Δημιουργία “πράσινου προφίλ”
– Εύρεση πόρων χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα
– Τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών
– Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες
– Σημασία του ΒΙΜ για τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων
– Το ΒΙΜ ως εργαλείο για τους εργολήπτες-κατασκευαστές
– Το BIM ως εργαλείο για υπεργολάβους προμηθευτές
– Παρουσίαση του REVIT ως εφαρμογή του ΒΙΜ
– Αρχές δικτύων επικοινωνιών, Διαλειτουργικότητα
– Συστήματα “έξυπνων” εφαρμογών
– Σύστημα διαχείρισης κτιρίου – BMS
 
7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
– Χρήση ΗΥ& Διαχείριση Αρχείων
– Υπηρεσίες Διαδικτύου
– Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
– Διαδικτυακή Συνεργασία
– Προγραμματισμός έργου Εργαλεία διαχείρισης έργων, Δημιουργία έργου, Εργασίες/δραστηριότητες (tasks), Πόροι και κόστη
– Υπολογιστικά Φύλλα, Χρηματοοικονομική Χρήση (Μορφοποίηση, Τύποι και Συναρτήσεις, Γραφήματα, Ανάλυση, Επικύρωση και Έλεγχος, Βελτίωση Παραγωγικότητας, Συνεργατική Επεξεργασία)
– Πρακτικές DEVOPS
 
8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
– Το Θεωρητικό πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι
– Ανάλυση αναγκών & Σχεδιασμός προγραμμάτων
– Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές
– Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές
– Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών
– Χρήση ΗΥ & Διαχείριση Αρχείων
– Υπηρεσίες Διαδικτύου
– Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
– Ευρωπαϊκή Ένωση
– Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
– Σελίδα 56 από 79
– Διαδικτυακή Συνεργασία
– Πληροφορικός Γραμματισμός
– ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 
9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
– Επικαιροποίηση των γνώσεων που αφορούν τις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, τα δίκτυα επιτήρησης και ελέγχου αυτών, τους τρόπους εξάπλωσης αναδυομένων ή/και νεοεμφανιζομένων λοιμωδών νοσημάτων και τη σχέση τους με τη Δημόσια Υγεία.
– Μικροβιακή αντοχή και πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, νεότερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης αυτών. Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στο χώρο των Μονάδων Υγείας και στην κοινότητα και η επίδραση της στην αύξηση των λοιμώξεων.
– Κυριότεροι τύποι λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας και κατανομή αυτών ανάλογα με το χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή την υποκείμενη νόσο.
– Πληροφόρηση και κατανόηση του νομικού πλαισίου για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Επιτροπής Επιτήρησης Λοιμώξεων.
– Τα μέτρα πρόληψης των Λοιμώξεων και τα εργαλεία συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των Μονάδων Υγείας.
– Η επίπτωση των Λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας στη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας υγείας και στο οικονομικό κόστος.
 
10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές
– Ανάλυση και παρουσίαση επιχειρηματικών μοντέλων ιστοσελίδων
– SWOT, Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
– Περιγραφή έρευνας αγοράς και τα στάδια υλοποίησης
– Τρόποι προβολής μίας ιστοσελίδας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου marketing
– Προϋποθέσεις επιτυχίας μέσα από την χρήση Social Media Marketing
– Παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου αύξησης των Followers στα social media
– Ανάλυση ενός τακτικού πλάνου επικοινωνίας μέσα από τα Social Media
– Mobile εφαρμογές


Στοιχεία του Διοικητικού Υπευθύνου των Προγραμμάτων Τηλεκατάρτισης.
Θεολόγου Απόστολος του Κωνσταντίνου
theologou@aristotelio.gr
 
Στοιχεία του Υπευθύνου Διαχείρισης και Υποστήριξης του Συστήματος Τηλεκατάρτισης (“System Administrator”).
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
admin@edimitra.gr
 
Ώρες λειτουργίας του Help Desk Τεχνικής Υποστήριξης.
Στα τηλέφωνα 801-11-22777 (κλήσεις μόνο από σταθερό αστική χρέωση) και 2410554026 από Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 μέχρι 18:00 με Email στο support@edimitra.gr και ο μέγιστος χρόνος απόκρισης είναι μια εργάσιμη ημέρα.
 
Μεθοδολογία παροχής τεχνικής υποστήριξης των Εκπαιδευομένων από το Help Desk Τεχνικής Υποστήριξης.         
Όταν ο χρήστης αντιμετωπίσει πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να επιλύσει μπορεί να απευθυνθεί στο HelpDesk της πλατφόρμας.
– Στα τηλέφωνα 801-11-22777 (κλήσεις μόνο από σταθερό αστική χρέωση) και 2410554026 από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 μέχρι 17:00
– Με Email στο support@edimitra.gr και ο μέγιστος χρόνος απόκρισης είναι μια εργάσιμη ημέρα.
 
Τηλεφωνική Υποστήριξη
Η παροχή τεχνικής βοήθειας από το HelpDesk θα προωθείται στο αρμόδιο τεχνικό τμήμα και θα ξεκινά με την καταγραφή του προβλήματος σύμφωνα με την περιγραφή του χρήστη.
Ο χρήστης θα πρέπει να περιγράψει το πρόβλημά του και να δώσει τα στοιχεία του ώστε να μπορεί να εντοπιστεί στην πλατφόρμα. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι:
– Ονοματεπώνυμο
– Email
– Όνομα Χρήστη
– Πάροχος Κατάρτισης
Το επόμενο βήμα είναι η αναγνώριση του προβλήματος και η αντιμετώπισή του. Ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος μπορεί να επιλυθεί εξ αποστάσεως, είτε με τη χρήση οδηγιών και συμβουλών είτε με τη χρήση προγραμμάτων απομακρυσμένης πρόσβασης όπως για παράδειγμα το AnyDesk.     
Πρόκειται για ελεύθερο λογισμικό που δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου υπολογιστή. Η βασική του αρχή είναι ότι πρέπει να τρέχει και στους δυο υπολογιστές (στον Η/Υ που θα είναι ο τεχνικός και στον Η/Υ που παρουσιάζει το πρόβλημα).
     
Email.
Οι χρήστες μπορούν να στείλουν email στο support@edimitra.gr και να αναφέρουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Ο χρόνος απόκρισης μέσω email είναι συνήθως μια ώρα αλλά εξαρτάται επίσης και από το φόρτο εργασίας της υπηρεσίας τεχνικής στήριξης.
Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης είναι μια   εργάσιμη ημέρα.
 
Επόπτης τηλεκατάρτισης για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.    
Θεολόγου Κωνσταντίνος του Απόστολου
konstantinos@aristorelio.gr
 
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ
ACTA A.E 
Ολοκληρωμένο Σύστημα ΤηλεΚατάρτησης (Ο.Σ.Τ.Κ.)
edimitra.gr
«ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.