ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β’ ΚΑΙ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας για εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους.

Κατηγορίες Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας:

  • «Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας, σε επιχειρήσεις Γ κατηγορίας», διάρκειας 10 ωρών για ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ επιχειρήσεων Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας (όπως εμπόριο, υπηρεσίες εστίασης κ.α.)
  • «Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας, σε επιχειρήσεις Β κατηγορίας», διάρκειας 35 ωρών για ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας επικινδυνότητας (όσες έχουν παραγωγή, εργαστήριο κλπ).

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση επιμόρφωσης Τεχνικού Ασφαλείας η οποία είναι απαραίτητη για την πρόσληψη Προσωπικού ή οποιαδήποτε μεταβολή του.

Επικοινωνήστε μαζί μας.