ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 25 ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ

ΔΡΑΣΗ

Αποτελείται μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με σκοπό την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση μέσω προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), την πιστοποίηση και τη βραχυπρόθεσμη απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ ηλικίας 25-45 ετών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Η δράση απαρτίζεται από τρία μέρη:

1.Θεωρητική Κατάρτιση:

Η θεωρητική κατάρτιση πραγματοποιείται με την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

-60 ώρες σύγχρονη εκπαίδευση

-20 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση

2.Πιστοποίηση και εκπαιδευτικό επίδομα:

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 400 ευρώ.

3.Πρακτική άσκηση:

Πρόσληψη πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών, με μισθό καθώς και πλήρης ασφάλιση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Να είστε εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας ή όχι.

2.Να είστε ηλικίας από 25 έως 45 ετών.

3.Να είστε απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 

 

Κάντε την αίτηση σας ΕΔΩ

 

Επικοινωνήστε άμεσα  μαζί μας για εκδήλωση ενδιαφέροντος και για την υποβολή την αίτηση σας!!

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία και βοήθεια!!

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2321 1 81079.