ΝΕΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)

Το “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ” Κε.Δι.Βι.Μ.2 διοργανώνει Νέο εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, σεμινάριο διάρκειας 105 ωρών.

  • Αποτέλεσμα εγγυημένο με την καλύτερη δυνατή τιμή.
  • Έμπειρους εκπαιδευτές.
  • 100% επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης.
  • Άμεση Κατάρτιση και Πιστοποίηση στις υπηρεσίες ασφάλειας.
  • Μοριοδότηση στους διαγωνισμούς του Δημοσίου.
  • Συνεργασία με μεγάλες εταιρίες πανελλαδικώς.

Βρείτε εργασία ως:

  • υπεύθυνοι καταστημάτων πώλησης.
  • εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας.
  • security – φύλακες σε εταιρίες ιδιωτικής φύλαξης.

Διάρκεια 105 ώρες.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι καταρτιζόμενοι μετά το τέλος του κύκλου κατάρτισης να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις που διοργανώνει το Κ.Ε.Μ.Ε.Α σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), για την απόκτηση άδειας προσωπικού ασφαλείας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!