ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 1-49 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 1-49 

 

Τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ για εργαζόμενους αποτελούν ιδανική ευκαιρία για τις μικρές επιχειρήσεις να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους ΧΩΡΙΣ οικονομική επιβάρυνση αλλά και για τους  εργαζομένους να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους όχι πληρώνοντας αλλά έχοντας οικονομικό όφελος. 

Το προσωπικό του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ παρέχει σύγχρονες γνώσεις στους εργαζόμενους που συμμετέχουν στα προγράμματά του, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις και τις υποστηρίζει για τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών προς τον ΟΑΕΔ. 

Τα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών και υλοποιούνται σε ώρες εκτός εργασίας (απογευματινά τμήματα). 

Με την αποπληρωμή του προγράμματος, ο εργαζόμενος που θα παρακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα, θα λάβει ως αμοιβή το ποσό των 200€ καθαρά και βεβαίωση παρακολούθησης. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και ανήκουν σε επιχείρηση που απασχολεί με ΙΚΑ έως 49 εργαζόμενους. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ ΛΑΕΚ 

  • ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) 
  • ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
  • ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΡΙΣΗΣ 
  • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
  • MARKETING,ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
  • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
  • ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συμμετοχή σας:
 

(1) Φωτ/φο της αστυνομικής ταυτότητας.
(2) Φωτ/φο βεβαίωσης ΑΦΜ ή φωτ/φο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας.
(3) Φωτ/φο  πρώτης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου.
(4) Φωτοτυπία πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ. 

(5) Τίτλος σπουδών. 

Για εργαζόμενους που συμμετέχουν μέσω της επιχείρησης τους απαιτείται επίσης: 

 

(1) Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης 

(2) Έντυπο Καταχώρησης Στοιχείων Εργαζόμενου